Instal-Bud Henryk Stachula, ul. Graniczna 147c, 23-204 Kraśnik

INSTAL-BUD

Henryk Stachula

  • projektowanie w branży sanitarnej w zakresie instalacji: wod-kan, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych
  • nadzory inwestorskie
  • okresowe kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych
  • charakterystyki i świadectwa energetyczne

Kontakt:

ul. Graniczna 147c

23-204 Kraśnik

tel. 697 27 01 58

Instal-Bud Henryk Stachula, ul. Graniczna 147c, 23-204 Kraśnik